Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

50 atlétával végzett kísérlet is a vegetárizmus javára dölt el. Tréninggel egybekötött vegetáriánus táplálkozás eredményeként az athléták erői minden irányban 30-40%-al növekedtek.

 

Néhány ember tudatlan böjtölései

Febrice de Hilden hiteles forrásokból: Flegen Éva hat évig semminemű tápanyagot, sőt vizet sem vett magához. 1836-ban egy 52 éves nő étkezését 18 hónapig 1 pohár tejre redukálta, majd a következő öt hónapban még vizet sem vett magához.

A tizenkilencedik század leghitelesebb "tápmegvonása" Furthner Mária esete. Egyszerű földműves család gyermekeként 1822-ben született. 12 éves korában himlőt kapott. Előtérbe nyomuló étvágytalansága néhány év alatt oda fejlődött, hogy a házuk melletti erdő hegyi forrás vizének kivételével minden más tápanyagot visszautasított. Tizenhat éves korától kezdve kevés víznél többet nem fogyasztott. Testsúlya megszokott házimunkái, sétája és jó arcszíne mellett színvonalon maradt. Szülei és a falusi nép lassanként beletörődött a változhatatlanba, a rendkívüli jelenség híre azonban lassanként kiszivárgott. Így esett meg, hogy tiszta víztáplálkozásának hatodik évében megfigyelés céljából a müncheni professzor Schafhautl klinikájára került, hol azután egy hatóságilag ellenőrzött szobában két felesketett nővér őrködött felette.

Tápláléka a müncheni vízvezetéki víz volt. A német tanár pedig kénytelen volt meggyőződést szerezni arról, hogy életműködése ennek kizárólagos felhasználása mellett folyamatban maradhatott.

 

Dr. Pieiderer táplálkozási kísérlete az első világháború miatt kialakult „éhínség” miatt.
(A német kormány, hogy a háború alatti ellátást biztosítsa, kénytelen volt a tápanyagok elosztását szabályozni.)
Azt bizonyítva, hogy milyen kevéssel beéri az ember 1914. december elsejétől egészen 1915. decemberéig, tehát egy teljes évig hideg, főtelen anyagokkal táplálkoztam, melyek gyümölcsök, kenyér és vízből állottak. Ehhez jött az év egy részében naponta egy-egy marék 8-10 dió vagy 20-25 db mogyoró. Zab és búzapely is ettem, de ezen kívül semmiféle zsíradékot nem fogyasztottam. Tejet és tejtermékeket sem fogyasztottam. Naponta két ízben táplálkoztam. Testsúlyom nem apadt, erőm viszont nőtt. Beteg ezen év folyamán nem voltam, kevésbé is fázom mint előző években. Ezen év alatt orvosi munkámat néha éjfélig folytattam.

 

Paskus Adolf – 1928 augusztus 12.
A "Halál legyőzése" alapos áttanulmányozása után annak tartalmát megértettem, pár hónapi követés után minden betegségemből teljesen kigyógyultam. Ugyanezen idő alatt nőm gyomorbajából, kislányom viszketegségétől szabadult meg. Tizenkilenc hónapos Helenkám főttet még nem evett, miokból semmi baja se lehet, oly víg és vidám, hogy eddig a tollat is kétszer ütötte ki a kezemből.

 

Mayer László bátaszéki erdőmérnök – 1926. január 09.
A természetes életmódra 1925. március havában tértem át. Kezdetben két hónapig kenyér nélkül kevés gyümölcsöt fogyasztottam, mely idő alatt többször néhány napos böjtöt tartottam. Gyógyulásom gyönyörűen haladt, úgyhogy ezen két hónap után táplálékaim közé felvehettem a kenyeret is.

Itt falun is érdeklődés tárgyát képezte ezen eszme, különösen a nők szerették volna lerázni a háztartás sok fölösleges gondját és munkáját. A közbejött disznótorok, farsang és bálok alkalmából azonban a has istenének új áldozatokat hozva, tisztább gondolataik a chaosz mocsarába fulladtak, ők pedig nyögve vonszolják tovább évezredes bűneik rozsdás bilincseit.

 

Bulgárok
A 110 éves és azon felüli életkort elért bulgárok a joghurt mellé csupán nyersburgonyát, paradicsomot, dinnyét, és télen aszaltszilvát vagy kenyeret fogyasztottak és a főttek közül ritka esetben csak kásás ételeket vagy burgonyát. Mert ilyen egyszerű életmód mellett megkevesbedett alsóbbrendű folyamatok megapasztják a degenerációs jelenségek számát és azok romboló hatásait is enyhítik.

 

A "Hotel-Dieu" orvosa
Uraim és hölgyeim! Engedjék önöknek megmondanom, miként cselekedtem, mikor a "Hotel-Dieu" orvosa voltam. Évente 3000-4000 beteg került kezeim közé. Három osztályba soroztam őket. Az első részt a gyógytárak szereivel kezeltem és anélkül, hogy sejtelmem lett volna róla, miért és miokból a közönséges gyógyszereket adtam nekik.
A másik résznek színes vizet és kicsiny kenyérpirulákat adtam anélkül, hogy erről tudtak volna. Egy harmadik osztályt is létesítettem, kiknek nem nyújtottam semmit. Ezen utóbbiak bosszankodtak, szerencsétlennek és elhanyagoltnak érezték magukat, hogy nem tömik gyógyszerekkel őket. Az ostobák így saját magukat izgatták fel, míg valóban meg is betegedtek. A harmadik osztály összes betege mégis meggyógyult. Azoknak a halálozási aránya, kik kenyérpirulákat és színes vizet kaptak, elenyésző volt, legnagyobb volt a halandóság azok seregében kik a gyógyszereket vették be.


Bicsérdy apjának böjtölése
Hogy mi kihágást követ el életében egy 80 évig terjedő életkort elérhetett ember, atyám életének utolsó 35 évében figyelhettem meg. Halála előtt már 4-6 évvel mértékletesebb volt, főzelékekkel estére pedig tejeskásával érte be. 74 éves koráig azonban paprikás pörkölt és halászlé volt a kedvenc eledele, míg 74 éves korában fellépett rákos gyomordaganata a legnagyobb mértékletesség módjára nem kényszerítette.

1906-ban rákos gyomorbántalmai annyira elfajultak, hogy a vég közeledését érezte. Akkoriban a böjtkúrák gyógyító és szervezetújító hatalmáról már sokat tudtam. Apámnak 78 éves korában még élénk felfogása volt, beszéltem előtte a dolgokról és mivel gyomra már semmiféle tápanyagot még a leveseket sem tűrte meg, nem sok rábeszélésembe került meggyőznöm őt arról, hogy fölösleges magát a táplálkozással kínoznia. Mindenekelőtt több, hosszabb tápmegvonási esetet és a folytatásuk révén bekövetkezett eredményeket ismertettem. A példák valóban hatottak reá. Csak vizet ivott és azt is csak akkor, ha szomjas volt. A böjtölésen kívül mozgásokat is ajánlottam. Naponta végezzen fűrészeléssel lélekzésfokozó mozgásokat is.

Mindenben szót fogadott. Tisztán víz mellett 25 napig húzta ki. Böjtje alatt nem egyszer gyengeségi rohamok lepték meg. Ilyenkor néha tántorogva bár, de erejét összeszedve a levegőre ment és nemsokára hallhattam a fűrészelés monoton hangjait. Ezen mozgásai után mindig valamennyire megerősödve jött be.

Ez a 25 napos tápmegvonás, úgyszólva a halál körmei közül ragadta ki. Mielőtt böjtjét megkezdte, már néhányszor halálán volt. Ha ezen böjtöt nem csinálja, egy héten belül feltétlenül elpusztult volna. A betartott 25 napi tápmegvonási pihenő életműködést oly jótékonyan befolyásolta, hogy még két teljes évig élhetett.

 

Szervi bajom volt, mondja Olasz János, aki Bicsérdy személyes tanítványa és már két év óta követője. Egészen hiányzott a szaglásom és ízlésem. Ma semmi bajom. Amikor hitetlen Tamásokkal vagyok együtt, erőpóbákat teszek. Egy óráig futok mezítláb a hóban és utána hófürdőt veszek. 29 éves vagyok, de egészen gyermeknek érzem magam. Mozgékonyságom és kitartásom gyermekkorom boldog éveire emlékeztet.

 

Magyar Endre gépszerelő távollátó volt, szemüveget használt és ha lámpánál olvasott, szédülés fogta el. Három havi nyerstáplálkozás után, -mondja- szemüvegemet az édesanyámnak adtam és akár egész éjjel olvasok.

 

Egy csinos hölgynek gratulálnak ismerősei. Bizony -mondja-, most egészen más formám van. Szívburokhájasodásom volt, kezem-lábam dagadni kezdett és 72 kilót nyomtam. Ma 52 kg vagyok, és versenyt tudnék futni. Három hónapja kezdtem az új életmódot s közben 15 napot böjtöltem.

 

Én már az öngyilkosság gondolatával foglalkoztam -meséli egy szabómester-. Szívbaj, gyomorfekély, érelmeszesedés, reuma gyötört. Két hónapi gyümölcskoszt megmentett. Most meggyőződéssel folytatom és hetenként 48 órán át koplalok.

 

Gyomorfekélyből, aranyérből gyógyultam ki -folytatja ezután Tokos Lajos műszaki tisztviselő, aki november közepén kezdte s februárban három hetes böjtöt tartott.- Kitűnő a közérzetem s a télikabátot könnyű felöltővel cseréltem fel.

 

Steffler Dezső gyógypedagógiai tanárjelölt június óta Bicsérdysta. Azt mondja, hogy ideggyengesége és gyakori szívdobogása elmúlt amióta gyümölcsön és búzakenyéren él, heti 36-48 órás böjtökkel.

 

Egy asztalossegéd, akinek a gyomra és feje fájt, karja pedig megbénult, mondja most: "Halott voltam már és nem is volt emberi ábrázatom. Öt napi nyerskoszt, majd nyolc napos böjt mely alatt vizet sem ittam és nem kell már a klinika.

 

Végül Tersánszky János a mai összejövetel előadója mondja el, hogy mindössze öt hete Bicsérdysta és bemutatja fiatal feleségét, aki vele tart. Gyomorbaj és idegesség után, ma kitűnő kondíció, nevetnek büszkén. Kisebb böjtjük után ma ebédelnek először. Narancs és alma volt a menüjük. És így sorba, mindenki eltűnt betegségekről, jókedvről, életszeretetről beszél és mindenki szentül hiszi, hogy új életét Bicsérdynek köszönheti. Okoskodni, polemizálni, cáfolni, nem lehet, itt mindenki hisz. Eddig a cikk.

 

Sütő István földbirtokos gyógyulása
Chaotikus vergődéseim közepett betegségekben szenvedve hiába kerestem a gyógyulást. Tájékozatlanságom bukásomat okozta volna, ha Bicsérdy Mester könyve a „Halál legyőzése” nem kerül a kezembe. Az élettörvények titka ezen mű útján táratott fel a szenvedő emberiség részére.
A kúrámat átmeneti vegetarizmussal kezdtem meg. A Mester könyvének alaposabb tanulmányozása meggyőzött arról, hogy a főzés útján elértéktelenedett tápanyagokat feltétlenül el kell hagynom, ha betegségeimtől tökéletesen szabadulni akarok. A napi kétszeri mértékletes nyerskosztos táplálkozásra áttérve, tapasztalataim nemsokára meggyőztek az igazságról. Szervezetem lassanként megszabadult minden méregtől, melyek néhány évtizedes természetellenes életem következménye gyanánt benne felhalmozódtak és szenvedéseimet okozták. Eleinte elkövetett kihágásaim visszaeséseket idéztek elő, így szerzett tapasztalataim azonban még jobban megerősítettek az igazságban és végre be kellett látnom, hogy csak a főtt és sült anyagok végleges elhagyása révén tehetem jóvá és állandóvá egészségemet.

A könyv iránya szerinti nyerskosztos táplálkozás ételeinek egy minimális mennyisége elegendő erőm, munkaképességem valamint ideális egészségem fenntartására. Ezen étkezés mellett kitartásom fokozódását is örömmel konstatálom.

Többnyire egynemű tápanyagokhoz ragaszkodom, naponta két étkezéssel. A délutáni órákban ugyanazt veszem magamhoz, amit első ebédem alkalmával. Életképesség terében ma már ott tartok, mint 18-20 éves koromban.

Sikerek elérése céljából a tisztán nyerskosztos táplálkozás végleges elfogadását ajánlhatom. A szükséges tájékozódási képesség megszerzése azonban csakis a "Mester" könyvének többszöri alapos tanulása révén lehetséges.

Zabola, 1926. március 06.

 

Deák Károlyné gyógyulása 15 éves reumája és egyéb betegségeiből

A "Halál legyőzése" című könyv tanulmányozása után a természettörvények betartása mellett teljes gyógyulásom következett be. Napi két deci vízzel egy nyolc napos tápmegvonást végeztem, mialatt sétáltam és úsztam is napi rendszerességgel. Ezek után a "Mester" könyve szerinti táplálkozást elfogadva, azt heti 48 óra tápmegvonásokkal folytatom. Tápanyagaim naponta két ízben, délben és este, kenyér mézzel és gyümölcs. Néha vajaskenyeret vagy tejfelt is fogyasztok. Teljes gyógyulásomig ezen táplálkozásom alatt még egy négynapos böjtöt is csináltam. 15 évi szenvedés után egészségem és életkedvem visszatért, munkabírásom állandósult.

 

 

 

Jellasics teljes gyógyulása súlyos reumájából

A "Halál legyőzése" című könyvének hírét hallva azt rögtön meg is vettem. Átolvasása után azonnal egy 50 órás tápmegvonást végeztem. Táplálékomat gyümölcs és kenyér, méz, hagyma, paradicsom, uborka vagy vajaskenyér képezik. Ezen étrend mellett továbbra is ki fogok tartani. Étrendem betartásának előnyös következményeit betegségeim gyors eltűnésében tapasztalom. Jobb lábam reumája már két nap múlva engedett. Kúrámat két hónapja folytatom és a korábbi betegségeimnek már nyoma sincs. Mozgásaim, futásom, járásom tejesen szabaddá váltak. Munkakedvem és munkabírásom sokkal nagyobb mint ezelőtt, türelmem és kitartásom is kifejezettebb. 50 éves korom ellenére eddig sápadt arcom is természetes színt nyert.

Anvens, 1926. október 07.

 

Ványai Zoltán teljes gyógyulása
az orvosok által hosszú kezelés után feladott hat súlyos betegségéből (vérbaj, tuberkolózis, érelmeszesedés, szív, gyomor és bélbetegségeiből)

Életem megmentőjét kell tisztelnem önben. 48 éves koromban egy féltucat betegségtől megtámadva egészségem teljes tönkretétele mellett az orvostudomány részéről már már halálra voltam ítélve. Napjaim meg voltak számlálva, szívverésem másodpercenként állandóan 120 volt. Éreztem, hogy szervezetem ezt sokáig nem bírhatja ki, ezokból a halálra teljesen fel voltam készülve. Ekkor jelent meg a "Pesti Hírlapban" az Inkey Lászlónéval kapcsolatban egy interjú, ki több nehéz betegségéből a "Mester" tanításai alapján teljesen kigyógyult. Ezen utolsó reménysugárba kapaszkodva Inkey Lászlótól a "Reforméletmód Prospektusa" című művet kaptam meg, melyben több nehéz beteg gyógytörténete is közölve van. A helyes tápösszetételekkel foglalkozó fejezetek és magyarázataik áttanulmányozása után megkezdtem a természetes táplálkozást. Hála az égnek és önnek kedves Mesterem, életmódváltásom harmadik hetében már bizonyos voltam felőle, hogy életem megmenthető, sőt erős hitem támadt a tapasztalatok után gyógyulásomban is. Érütésem 75-80-ra csökkent, közérzetem megjavult.

Állapotom egyre javult úgy, hogy ma már nehezebb munkára és 3-4 órás gyaloglásra is vállalkozhatom.
Tök, 1926. december 06.

 

Galló Jean gyógyulása hiába kezelt 7 éves súlyos gyomorbajából. (Franciaország)

Köszönetemet fejezem ki gyógyulásom alkalmából, melyet az ön könyvében foglalt tudomány segítségével küzdöttem ki. Csak hamarabb tudhattam volna meg mindezt, nem kellett volna évekig szenvednem a tudatlanságban és sötétségben.

Elismerem, hogy az ember csakis az ön könyve alapján szerezheti vissza egészségét, másként nem. Ezt ma büszkén mondom és agitálok az ön iránya mellett Párizsban is.

Az ember minden nyomorának a tudatlanság az oka. 7 éves gyomorbajomat ezen idő alatt kezelő és kórházi orvosaim annyira elrontották, hogy már véglegesen a halál zsákmányának tekintettem magam. Ekkor kaptam meg az ön könyvét, amely szerint betartott hosszabb gyümölcstáplálkozásom az előírt mozgásokkal együtt teljesen visszaadta egészségemet. Megmentésemet tehát az ön tudásának köszönhetem. Most teljesen egészséges vagyok és kétszer annyit vagyok képes dolgozni, mint régebben.

 

Szemere Dániel és felesége (Debrecen)

Feleségem 20 éve a legsúlyosabb gyomorbetegségben, magam pedig 25 év óta szervi szívbaj és érelmeszesedésben szenvedtünk. Ezen hosszú idő alatt orvosi kezelésre és gyógyszerekre egy vagyont költöttünk el eredménytelenül. A "Halál legyőzése" című könyvének alapos áttanulmányozása után magunkat a napi kétszeri nyerskosztos táplálkozás folytatására erősen elhatároztuk, kisebb 36-48 órás, majd később nyolc napos böjtökkel.

Ma már teljesen visszanyertük egészségünket és a legnagyobb örömtől áthatva kell elismernünk, hogy ezt a "Mester" tanításainak köszönhetjük.

 

Szatmáry Sándorné gyógyulása
(idegesség, álmatlanság, gyakori heves fejfájás)

Budapest, 1926. március 22.
5 hónapja vagyok a követője és mióta a nyerskosztos táplálkozást folytatom, minden betegségem megszűnt. Böjtjeim alatt 6 kg-ot fogytam, de rövid időn belül normális testsúlyomat ismét elértem. Tápanyagaim: füge, alma, méz, narancs, citrom, datolya, tejtermékek, hagyma és korpáskenyér. Egyszeri étkezésre lehetőleg csak kétféle gyümölcsöt eszem. Hetenként 36-48 órát böjtölök. Leghosszabb tápmegvonásom 4 nap volt. Kenyértelen gyümölcsböjtöt öt, később nyolc naposat tartottam. Naponta kétszer étkezem. Korom 36 év, azonban csak 30-at szoktam bevallani kúráim után. Kinézetem annyira javult, hogy bátran 25-öt is mondhatnék...

Már a 10. hónapja élek a könyve szerint. Október 9-én Amerikába utazom. Minden betegségtől megszabadulva egészségesen és boldogan, sok hittel és reménnyel és nagy munkakedvvel indulok új hazámba. Eddig nem volt sem bátorságom, sem erőm, hogy eltépjem a láncokat, melyek a lelkemtől teljesen idegen környezethez kötöttek. De most hogy egészségessé lettem, és ereimben friss vér csörgedez, elég életerősnek érzem magamat arra, hogy a múlttal szakítva új életet merjek kezdeni.

 

Feleségem anyja súlyos betegségéből gyógyulását a "Mester" tanításai szerinti életmódján kívül egyidejűleg közbeszúrt 2-3 napos tápmegvonásainak köszönhette, mert a gyakrabban folytatott rövidebb böjtöknek is, ha egyébként életmódunk mértékletes, nagy gyógy és újító hatásai vannak. Gyógyulását a nőm a következőképp meséli el:
"Leány és fiatalasszony korában nagyon szerette a friss édes forralatlan és aludttejet, a gyümölcsökért pedig valósággal rajongott. Gyakran hónapokig ezen tápanyagoknál egyebet nem is evett. Harmincötéves volt, mikor véletlenül egy orvosi könyv jutott kezeibe, mely az egyszerű életmód hátrányai mellett a bő és sok táplálkozás előnyeit dicsőítette. A megszorított étkezéstől mindenkit óva intett. Mama a könyv magyarázatainak hitelt adva rögtön bőven kezdett táplálkozni és ezen naptól kezdve a sültkacsák, rétesek stb. kerültek az asztalunkra. Ezen életmód következményeiként öt év alatt súlyos tüdőgyulladásban háromszor szenvedett és rendbejövetelét csak rendkívül erős szervezetének köszönhette, ezen kívül minden tavasz és ősz meghozta a maga hűléses bántalmait. Mindezen bajokat mama a tudományos mű nyomán előző mértékletes életmódja gyengítő hatásainak tulajdonította és annál nagyobb buzgalommal tömte magát minden jónak képzelt erősítő táplálékokkal. Így reggeli kávéjába 5-6 tojást kevert, délben levesét 5 kg marhahúsból kivonatolta, melyet könyve kiváló erőleves gyanánt jelölt meg. Ezen levesébe ismét hat toját tett. Bő életmódjának romboló következményei nemsokára erős szívbajában mutatkoztak meg, mely miatt se éjjele se nappala nem volt. Legkisebb mozgásai is nagy szívdobogást okoztak. Piócáit utazási közben is magával kellett vinnie és az utolsó évben nem volt nap, hogy nélkülük ellehetett volna. 15-20-at is felrakott, és ha ezek magukat nagy buzgalommal teleszíva lepotyogtak, ajkait a megkönnyebbülés sóhaja hagyta el. A vérlevezetéssel természetesen a szervezetét terhelő idegen anyagokból is sok távozott. Bő táplálkozása azonban örökforrása volt a rossznak és a fájdalomnak. Ilyen körülmények között szenvedései mellett vénülése is rohamosan haladt. Ötvenhét éves korában teljesen előszülve, ráncos és petyhüdt arccal lézengett, míg egy súlyos köszvénnyel kevert ízületi csúz végleg ágyhoz szegezte. Minden ízülete csomós lett és izmai mozgásokra képtelenné váltak. Sok ízzasztó fürdő baján valamit enyhített úgy, hogy bottal a ház körül nagy nehezen járhatott. Gyöngesége azonban fokozódott és 63 éves korában valósággal a sír szélére jutott. Ekkor bátyám Gerber Sándor, ki a "Mester" tanításai révén 14 napi citromos vízzel eszközölt szigorú tápmegvonása segítségével egészségét teljesen visszanyerte úgy, hogy rövidlátása is elmúlt, az "Életművészet könyvét" juttatta hozzám. Ez volt a "Mester" első könyve. Pontos tanulmányozása után azonnal a cselekvések terére léptem és noha eleinte anyám élénken tiltakozott, őt is a reforéletmód elfogadására kényszerítettem. Sokáig tartott, míg végre hosszas magyarázataim alapján a bő táplálkozás rögeszméjétől valahogy megszabadítottam. A kezdet öt hónapjában csak az egyszerű vegetáriánus táplálkozást gyakorolta. Reggel egy csésze nyers kecsketej, délben törtkrumpli hagymával vagy tejberizs, este pedig tisztán gyümölcs minden nap. A menü csekély változtatással majdnem minden nap ugyanaz volt. A koszt hatásai meglepőek voltak. Csomói elmúltak, merevsége engedett, szívbaja megszűnt. Közérzete és rugalmassága azonban még sok kívánnivalót hagyott hátra. Ekkor fogott hozzá vezetésem mellett a böjtölésekhez. Hetenként 48-75 órai tápmegvonásokat végzett. Már a harmadik böjt is sok eredménnyel járt. Tagjai nemcsak teljes mozgékonyságukat nyerték vissza, hanem úgy gyaloglásait, mint házi munkáit is frissebb erővel bírta teljesíteni, mint fiatalkorában. Hatvanöt éves korában Olaszországba vittem őt, ahol tartózkodásunk három hónapja alatt néhányszor egy és két hetes narancskúrákat is tartott. Ősz hajszálai közt számos új fekete szál sarjazott.
Tápláléka egyébként gyümölcs és kenyér volt. Magam ugyanekkor két hónapos narancskúrát tartottam, mely négy súlyos betegségemből gyógyulásomat véglegesen befejezte. Tüdőbajom és gyomorfekélyeimen kívül ekkor múltak el teljesen hat évig hiába kezelt csonthártyagyulladásom és lábelfagyásom tünetei is.
Hazajövetelünk után itteni gyümölcs és kenyér táplálkozásunk mellé vajat vagy tejfelt fogyasztottunk. Azóta is így él és ha magára hagyatva a mértékletesség határait át nem lépi, soha semmi baja sem lehet.”

Mikor
Buday János pápai kamarás 20 évig hasztalanul kezelt cukorbajával fogarasi lakásomon jelentkezett, egy már mindenről lemondott, ólomszínű, dúlt arcú ember állott előttem, ki mint egy utolsó szalmaszálba, kapaszkodott a bicsérdyzmusba. Két órai lényegi áttekintés nyújtása után 8 napi böjtölést javasoltam, még pedig teljes tartózkodással. A bágyadtag, alig járó, hamar fáradó ember még aznap hozzáfogott a tápmegvonáshoz. A szemközti ferencrendi kolostor szerzetesei vendégszeretetét élvezve naponta meglátogatott, ereje nagy csodálkozására a tápmegvonás minden napjától fokozódott, akarat és tudás-erősítő előadásaim életkedvét is fokozták. Ahogy erejének növekedését tapasztalta, mozgásait és sétáit is nagyobb kedvvel végezte és kint a fogarasi néptelen mezőkön egy-egy száz méteres futást is megeresztett. A nyolc nap leteltével nyerskosztos táplálkozását kezdte meg, mely napi két táplálkozás mellett délben egy-két narancs és kenyérből, este ugyanabból állott. Ehetett egyes napokon a változatosság kedvéért vajas kenyeret is, a narancs helyett almát. Sok mozgás és ezen diéta mellett, öt hét alatt teljesen helyreállt.

 

Ama sok ezer gyógyult ember közül, kiknek tanításaim alapján különféle orvosilag lemondott betegségekből egészségüket visszanyerniük sikerült, többnyire 3-4-5 napi böjtök után tértek reá arra a néhány heti gyümölcstáplálkozásra, mely mozgásaik mellett szervezetüket egészségessé tette.
Négy-öt napi teljes tápmegvonás, utána négy
heti napi kétszeri étkezéssel folytatott gyümölcskúra egy-egy evésre legfeljebb 300 gramm nedvdús gyümölccsel és mozgásokkal, közben hetente egy-egy teljes böjtnappal olyformán, hogy az ember 36 órán keresztül semmit se vegyen magához. A gyógyulás és átépülés titka abban áll, hogy az embernek gyümölcskúrája után állandósított reform táplálkozása folyamán magát túlennie sohasem szabad, sőt, ha érzi, hogy ebédje egy-két falattal több volt, azesetben vacsoráját hagyja el, végezzen helyette mozgásokat vagy ha már enni óhajt, akkor elégedjen meg némi gyümölccsel. Jó közérzete és munkakedve állandóan meglesz, kedélye gyermeteg és optimista lesz. Jó példájával, valamint az egész emberiséget felölelő szeretetével sokakat meg fog nyerni az igazság számára.

 

Vass János moroeni asztalos:
Tisztelettel jelentem, hogy könyve alapján már nyolc hónapja a nyerskosztra tértem, noha mesterségem elég nehéz, semmit sem gyengültem, sőt kezdeti tüdőbajomból is teljesen kigyógyultam.

 

Jakab Gyula
Baloldali agyvérömlés ért és ennek következtében teljes jobboldali bénulás (kéz, láb, arc és beszélőképesség teljes megszünése). Amikor már gondolkozni bírtam hozta Zoltán István erdőmérnök barátom a Halál legyőzése című könyvét. Oly nagy hatással volt fogékony lelkemre, hogy az igazságban való teljes meggyőződésem pillanatától azonnal a követéshez fogtam hozzá. Pár heti, napi kétszeri gyümölcs és kenyérkoszt után négy és fél napos böjtölést végeztem. Mozgási képességeim napról-napra tértek vissza. Amint erőm engedte minden nap sétáltam is.
Rendbejövetelem után heti 48 órát böjtölök. Napi 100 gramm kenyeret és gyümölcsöt eszem.

 

Tóber Rudolf
Előbb két napi, majd 5 napi teljes tápmegvonás után heti 40 órás böjtökkel 6 hétig folytattam a kenyér-gyümölcs étrendet. Tornázom, súlyzózom, napi 6-10 kilométert gyalogolok 3-400 méteres futásokkal közben.

 

Gáll József súlyos ízületi reumáját 4 napos tápmegvonása utáni nyerskoszt, majd nyolc napos tápmegvonását követő természetes életmód mulasztotta el.

 

Magyar József Brasilia, Sao Paolo
1925. február 04-én jutott kezembe a Mester könyve. Ízületi reumában, tüdőgyulladásban és szemrenyheségben szenvedett. Összes bajából kigyógyulva szemüvegre sincs többé szüksége.
„A mendemondákkal és rágalmakkal mit sem törődve haladtam megtalált utamon és noha számos böjtöm következményeként eleinte sovány és csontossá váltam, a mértékletes nyerstáplálkozás erőssé és pirossá tett. Ma egészséges vagyok, mint a makk. Eredményeimen felbuzdulva családom is a gyümölcs és kenyér kosztot fogadta el. Tizenhat éves Erzsi leányom nagyfokú vérszegénységéből athleta termetű nővé alakult. Növekedésében gyümölcs-kenyér életmódja mellett, havi két-három kiló gyarapodást ér el. A gúnyolódók irigykedését csak a lapok szennyirodalma harsogja túl. A természetességgel nincsenek kibékülve, mert rájuk nézve az nem üzlet.
Magyar József még megírta, hogy a körülötte lakó kivándorolt európaiak, sőt a benszülött brazíliaiak közül többen mindenféle trópusi nyavalyákban pusztulnak el, ők azonban szezonszerinti táplálkozásuk mellett teljesen egészségesek. A nők és kislányok is a hideget és a meleget is könnyű lepelben tűrik. Mindig egyformán jól érzik magukat.”

 

Varga István idővel végleg lemondott gyomorrákja és tüdőbajától kínoztatva fogott hozzá a könyvem szerinti kivitelezéshez. Több hosszabb tápmegvonása után böjtökkel elmésen variálva nyerstáplálkozása gyógyította ki. 162

 

Egy lesorvadt parasztlegénynek rövid találkozásunk alkalmával, mindössze néhány szóban adtam át a tudnivalókat. Béreljen csónakot, menjen a Dunára, töltse ott a nyarat fürdőnadrágban, evezzen és ússzék erői szerint. Eleinte az erőltetésektől óvja magát, éhsége szerint mértékletes nyerskosztot fogyasszon. Éhség nélkül ne egyék, dolgozzék erői visszaszerzése arányában minél többet. Az értelmes román fiú két hónap múlva napbarnított erős emberként tért haza és folytatta munkáját.

Étrendünket erőink visszatérésének arányában izommunkával kötjük össze.

Mozgás, találékonyság, gyermeknevelés

Mici nővéremnek van egy kétéves nagyon szép kisleánya, ki kezdettől tisztán növényi táplálkozás mellett fejlődött, születése után pedig 14 hónapig nyerstejből, gyümölcsből és datolyából képződött anyatejet ivott, mert fogai csak ennyi idő után bújtak ki. A nyerskoszt előnyei, ereje, szépsége és okosságában mutatkoznak annyira, hogy etekintetben minden más hasonkorú gyermeket felülmúl.
Friss tehéntej kevés vízzel keverve, puha, omlékony gyümölcsök, kevés jól készült kenyér lehet naponta kétszer, háromszor a gyerekek tápláléka.
Egy egyszerű nőnek csak pár mondatban adtam át a vonatkozó útbaigazításokat és addig taknyos, minden betegség, hűléses bántalmak nem egyszer veszélyes kríziseken átesett gyermekei, attól kezdve pár napos sírás és dacoskodás után megszokták a rendet. Napi kétszeri mértékletes étkezés, és egész nap tiszta orral soha többé betegek nem lehetnek.

 

Beszélgetés a világ legöregebb emberével Zaro aga-val

Hatósági és orvosi okiratok arról tanúskodnak, hogy 1775-ben született és 150 éves. 300 dollárt és teljes ellátást kap, hogy a világ minden táján megcsodálhassák. Orvosok vizsgálgatják és teljes egészségről adnak tanúbizonyságot. Útközben azonban megszökik, mivel több kellemetlensége is adódik. Az ő szavaival:
- Nos és azok az ételek, amit ott adtak! Makaróni! Makaróni!... Meg hús és csupa más európai kotyvalék. Ezt nem bírtam. Ettől beteg lettem, ez volt a legborzasztóbb! Higgyék el, 150 éven keresztül sohasem fájt a fejem se, semmi bajom nem volt, a kórháznak táját sem ismertem és most egyszerre folyton fájt a gyomrom. Ez azért volt, mert én mást, mint hagymát, meg kenyeret, soha életemben nem ettem!
A vége az lett, kórházba vittek, mert a makarónitól meg a hústól nagyon beteg lettem. Éreztem, hogy gyengülök és estéről-estére fogy az erőm. Egy óvatlan pillanatban otthagytam Rómát, lemondtam Európáról, Amerikáról, a dicsőségről, a népszerűségről... és a makaróniról.

Bartalisné kúrája

Beszédem hatása alatt arcán átszellemülés mutatkozott. Leánykorának éveire emlékezett vissza.

A böjtölő egyén anyagcseréjében, tisztulással egybekötött átépülési folyamatnak kell végbemennie, melynek eredményeként, ha kúráját táplálkozási vagy egyéb kihágásokkal meg nem rontja, egész testének, különösen női bájainak (keblek is) rugalmasabbá és üdébbekké kell válniok, mint azelőtt.

Bartalisné kúráját egy nyolc napos böjttel kezdte meg, mely alatt csak kis mennyiségű folyadékot (citromos vizet) fogyasztott. Pár napi gyümölcs táplálkozás után két hétig mellőzött minden kompakt anyagot. Testsúlya rohamos apadásnak indult és kb. két és fél havi tápmegvonásokkal variált könnyű diétái segítségével 25 kilót szerencsésen leadta. Ezen idő folyamán szervezetműködésének megfigyelésével értékes tapasztalatokat szerzett. Kísérleteit a megkezdett mederben tovább folytatta a kitűzött cél, a leánykori 50 kg-os testsúly elérése felé, hova egy küzdelemteljes fél év után, győzelmesen elérkeznie sikerült. Izma, bőre rugalmas és szilárdakká váltak, testének anatómiai domborulatai leányos formáikat nyerték vissza, miről a nyári strandolás folyamán magam is meggyőződést szerezhettem.
Azóta nyolc év telt el és Bartalis Ferenc volt vármegyei főjegyző (jelenleg egy gyár igazgatója) nejével együtt az életművészet terén időről időre nagyobb jártasságra tesznek szert. Bartalis Ferenc úr 1925 tavaszán egy nyolc napos teljes tápmegvonásra (víz nélkül) határozta el magát, mit a hivatásával járó napi nyolc-tíz órai munka folytatása mellett, hősiesen egyetlen korty víz nélkül végbe is vitt. Testsúlyvesztése 10 kg volt, mely a következő hetekben mértékletes táplálkozása révén nemsokára visszatért.

 

 

Egy hatvan éven felüli németországi tisztviselő

érelmeszesedés és epekövei miatt úszógyakorlatokkal egybekötött gyümölcs-kenyér kúrát kezdett meg. Naponta egy vagy két ízben csak kifejezetten éhségre evett.
Az első hét letelte után mozgásait már sokkal könnyebben végezte. Amikor a tükörbe nézett új hajszálak sarjazását észlelte. Meglepetésteljes öröme határtalan volt.
Új lehetőségek kibontakozását látta maga előtt és tudta, hogy ezen regenerációs tüneteknek nyerskosztjával és testedzéseivel kell összefüggésben lenniük. Rugalmassága és mozgékonysága is ifjúságának éveire emlékeztette. Részt vett a strandfürdő futóversenyein is. Hajának kiegészülése szépen haladt előre és a nagy változást családja is örömmel vette tudomásul. Két lánya apja nyomdokaiba lépve a gyümölcskúrához fogott hozzá.
A hivatalnok ősz végéig sok száz új hajszálat nyert és meggyőződött róla, hogy életmódjának fenntartása szervezetműködésének nemcsak javítását, de sejtjeinek regenerálását is lehetővé teheti.
Ezután minden év nyarát fokozott mozgásokkal töltötte, a nyerskosztot télen is mindvégig megtartotta. Ő volt egyike azoknak, aki könyvem elolvasása céljából a magyar nyelvet önerejéből, autodidakta tanulta meg. Berlini tanítványaim révén, annak tartalmáról tudomást szerezve, nem bírta bevárni német nyelven a megjelenést.

 

Európa legöregebb emberének, William Smith tanácsai:
Mindenkinek a lelkére kötöm, hogy hatvanadik életéve előtt ne nősüljön, én is így tettem és nem bántam meg sohasem. Továbbá, ha valaki sokáig akar élni, akkor nagyon mértékletesnek kell lennie.
Enni csak ritkán és keveset kell. Aki sokáig akar élni az a bosszúságoktól is óvakodjék és örvendjen minden csekélységnek.
Több évtized óta falun élek és igyekszem az életmódomat a legegyszerűbbre redukálni. Olyan kevés ruhát hordok, amennyit csak lehet, reggelim csak egy csésze tea, délben is keveset eszem, sült krumplit, sajtot és gyümölcsöt.

 

Egy német orvos 1916-ban egy magazinnak összefoglalta a vegetáriánus nyerskosztosok ama ideig elért legutóbbi sportgyőzelmeit és felsorolja azon eseteket is, amikor a régi életmód mellett évekig eredményekre törekvők képességei a mértékletes nyerskoszt mellett kibontakozásnak indultak és akik azelőtt díjnyerésekre nem gondolhattak. Az új étrend gyakorlása, győzelmek kivívására képesítette őket.

A cikkíró Heinrich Meng stuttgarti orvos maga is nyerskosztos, közleményéből néhány tudnivaló adatot idézek: Az a tény, hogy a vegetáriánus és különösen a nyerskosztos életmód az egyént kiváló fizikai eredmények elérésére képesíti, ha helyesen van folytatva, a legutóbbi években a vegetáriánusok útján elért sportverseny-győzelmekben táblázatilag is kimutatható.

Emerich Ráth Németország 1912. évi boxmester-bajnoka , ki vegetárius életmódja alapján elért nagyobb sikereivel ezen életmódját állandósította. Több mint 100 elsőrangú sportversenyből futó, gyalogló, evező, birkózó, korcsolyázó és sí-bajnok gyanánt győztesen került ki. Harmincegy éves életkora és a rövid idő ellenére, melyet kereskedői hivatása mellett gyakorlataira leköthetett, 1914. február havában az először hócipőkkel rendezett katonai versenyen (teljes felszerelés) nagy fölénnyel győzelmet aratott.

Az osztrák alpesi vadászok teljes katonai felszerelésében kellett a versenyen résztvenni, 56 futó, köztük 50 katona, kik valamennyien elsőrangú sportemberek voltak. Emerich Rath a 25 km távolságot 2 óra 46 perc alatt kiváló kondícióban futotta meg.

 

Románia nehézsúlyú birkózóbajnokságát tanításaim útján nemrég kigyógyult Lutz Sándor nyerte meg.

 

Mikor Ehret Arnold 1909 júliusában 49 napos, napi 1500 gramm vízzel végzett böjtölése után egy ideig nyerskosztos volt, ezen életmód mértékletes folytatása mellett első kísérlete két és fél órán át szaladt, noha azelőtt e nemben 10 perces teljesítményre sem lett volna képes. A dolog magyarázata egyszerű, mert a természetének inkább megfelelő táplálkozás mellett az emberi szervezet a mozgásban őt gátló idegen anyagaitól megszabadulva, ezen tehermentesült állapotában kitartó fizikai tevékenységet fejthet ki anélkül, hogy a normális mértéket meghaladó mozgásai életműködési összhangját megzavarnák.
Ennek lényegi értelme az, hogy tüdejének és egyéb nemes szerveinek, valamint izomcsoportozatainak működését terhelő idegen anyagok hiányában a mozgás megkövetelte nagyobb oxigén, illetve levegőmennyiséget könnyen felveszi és feldolgozza.

Terheltségi állapot jelenléte mellett ez lehetetlenség, mert a vérben létező gennysejtek és az egyén természetének nem megfelelő más idegen anyagok alsóbbrendű folyamatai a beáramló légtöbbletből tápot nyernek, annak jó részét lekötik. A mozgással kapcsolatban erősödött életfolyamat ezokból nem kap elég levegőt, tehát a beteg elfullad. Ha erőlködését ezen állapotában akarása révén törekszik állandósítani, könnyen összeomlása következhetik.

 

Kara Ahmed
Kara Ahmed az 1890-es évek végén az európai birkózóversenyeken felbukkant és sokáig legyőzhetetlen török birkózó.
26 éves koráig Konstantinápolyban élt. Hagymán és kenyéren táplálkozva, néha napokig koplalva, hébe-hóba, de semmi esetre sem gyakran, birkózással foglalkozott.

Itt fedezték fel, jó jövedelmi forrás sejtve, Európában léptették fel.

Növényi életmódját ide is áthozta, sőt birkózásai előtt 24 óráig minden táplálkozástól tartózkodott. Érdeklődők vonatkozó kérdéseire azt felelte, hogy konstantinápolyi kényszerkoplalásai alatt tapasztalta, hogy ilyenkor a birkózásba belejőve lélegzéssel sokkal jobban bírja.

A 24 órás tápmegvonás vérének és sejthalmazainak tehermentesülését eredményezte, mi a birkózás folyamán felvett levegőtöbblet könnyebb munkáját és kitartásának állandósulását tette lehetővé.

Mindaddig, míg eszerint járt el, győzelmei egymást követték, verejtékben úszó társa mellett még 2 óra múlva is a frissesség és fölény képét mutatta. Bukását nagy tudatlanságának köszönhette. Szép jövedelmein kívül ama időkben számottevő díjakat nyert. Az európai vendéglői élet csájainak nem-bírva ellentállni, különböző főtteket, húsokat és söröket fogyasztott. Életmódjának ezen irányban történő megváltoztatása után egy fél évre, 1902-ben gutaütést kapott. Ilyen esetekhez nem kell bővebb kommentár.

 

Sarvis, Afrika kutató elcsodálkozott növényevő vaganda hordárai erején és kitartásán. Soha eszükbe sem jutott hústáplálékhoz nyúlni, sőt iránta a leghatározottabb ellenszenvet tanúsították. Egy ízben jutalmak és ajándékok révén kettőt sikerült rábeszélnie, hogy bizonyos ideig kísérletileg a vegyeskosztra térjenek. Az eredmény már rövid idő múlva a gyümölcs táplálkozás óriási előnyeire, viszont a hústáplálkozás kifejezhetetlen hátrányára jelentkezett. A két vagandának három nap múlva tevékenységét be kellett szüntetnie. Már a teljes munkaképességüket megelőző estén bágyadtan, fáradtan ténferegtek, míg másnap reggel lázban égő szemekkel előbbi tápanyagaikat a batátákat és a banánokat kérték. Az expedíció orvosa mindkét néger alapos vizsgálata után húsmérgezést állapított meg. Öt-hat napra volt szükségük míg élet és munkaképességüket visszanyerhették. Összes isteneikre keményen fogadták, hogy soha többé ilyen bolond kísérletbe nem mennek bele.

 

Scheiler Ernest
berlini életművész áttérésének története:
A különböző vegetáriánus iratok szorgalmas tanulmányozása azt a meggyőződést érlelték meg bennem, hogy az ember leghelyesebben teszi, ha minden állati tápanyag elhagyására törekszik napi szükségleteit fedezni. Midőn ezen felismerésre jutottam, a leölt állatokból származó összes tápanyagok mellőzése mellett a fűszerek és szeszes italok élvezetével is felhagytam.

Eredményeim meggyőződésemet még fokozták és a megkezdett út folytatására bátorítottak. Nemsokára az élő állatokból származó tápanyagok, mit a tej, vaj, tejfel és ezek termékei és a tojás teljes elhagyására határoztam el magam. Az eredmény közérzetem olyfokú javulása volt, melyet szavakkal nem is ecsetelhetek, noha ekkor tápanyagaim egy részét még a sütés és főzés megrontó hatásainak tettem ki.

Amikor arra gondoltam, hogy ez nem lehet okos és egészséges, tápanyagaimat úgy választottam meg, hogy étkezéseimet a hő révén előállított ételek teljes mellőzésével végezhessem. A kiválasztás után csak a gyümölcsök maradtak fenn, melyeket már régóta az ember legfontosabb tápanyagainak tartok.

A tiszta gyümölcstáplálkozást minden utógondolat nélkül fogadtam el és mások lebeszéléseit teljesen figyelem nélkül hagytam.
A tél közepén a szó teljes értelmében nyerkosztossá váltam.
Ételem és italommá a gyümölcsöt tettem meg. Diók, banánok, nedvdús hazai és déli gyümölcsök szellemi és fizikai munkaképességemet teljesen fenntartották. Az eredmény várakozásomat nagyban felülmúlta. Közérzetem a lehető legjobbá, munkaképességem úgyszólván végnélkülivé vált.

Minden tekintetben fáradhatatlan vagyok. Egész nap talpon lehetek anélkül, hogy fáradtságot éreznék, irodai munkámat is állva végzem. Hajnaltól éjfélig dolgozhatom anélkül, hogy a pihenés szükségét érezném. Ehhez járul az a pompás tudatos érzés, hogy az embernek megfelelő legjobbat viszem magamba, mit a természet részére nyújt és hogy szervezetemet nemcsak munkaképesen tartom fenn, de ellentállóvá teszem az összes betegségekkel szemben.

Scherler Ernst, amint egy másik hosszabb cikkében ismertette, 56 kg testsúlya mellett naponta két táplálkozást tartott be. Déli étkezésére néhány banán, dió, fügék, három-négy narancs vagy alma, este körülbelül ugyanaz volt tápláléka. Ha szomjas volt vizet ivott. Naponta egyszer tornagyakorlatokat is végzett.

Ha nagyobb és hosszasabban tartó fizikai munkára vállalkozott, néhány szemmel több diót vagy több cukros gyümölcsöt (fügét, datolyát) evett, egy pohár vízzel többet ivott meg és táplálkozási szükséglete teljesen fedezve volt.
Kitér arra is, hogy ha a táplálkozás kitartó folytatása révén a tápfelvétel az emberi életműködés szükségleteinek megfelelően szabályozódik
Ajánlja azonkívül egy 8-10 napos tápmegvonás közbeeső folytatását is, melynek nevelő és határszabó tulajdonsgait nem győzi eléggé kiemelni.

 

Csiky János vegyész gyógyulása 9 éves tüdőbajából

5 hónapi bicsérdysta életmód után: Kilenc éves lappangó tüdőbajom az utolsó két évben ágyhoz szegezett és mialatt a kórházakat és szanatóriumokat jártam és otthon a drága gyógyszereket szedegetve hónapszámra mozdulatlanul feküdtem ágyamban, gyógyulás helyett betegségeim szaporodtak. Így lassanként lép, máj és szívtágulást, gyomorbajt, székrekedést és aranyeres bántalmaimon kívül nagyfokú idegbajt is kaptam, úgyhogy lassan bár, de biztosan a vég felé haladtam.

A Mester könyvének 2 havi lelkiismeretes tanulmányozása után tanításait teljesen akceptálva, magamat a radikális követésre határoztam el.

A kezdet nehézségein és a tisztulás kellemetlenségein átesve, böjtömnek már a hatodik napján lényeges javulást éreztem, utána 12 napig tisztán gyümölcs, ennek lejárta után 14 napos gyümölcs-kenyér diétát tartottam, melyek egész ideje alatt a szabadban mozgásokat is végeztem és végzek azóta is minden nap.

Egészségem 2 hónap alatt oly szép javulásnak indult, hogy napi 15-20 km sétákat tehetek hegyek közt is.

Ma már 12 órai katonai gyaloglás sem fáraszt ki.

Két havi diétám és böjtölésem folyamán testsúlyomból (elhízott tüdőbeteg voltam) 25 kg-ot veszítettem, melyből tisztulásom után természetes életmódom révén 5 kg-ot nyertem vissza. Testsúlyom ma 65,5 kg. Közérzetem kitűnő, aludni jól tudok, testi és szellemi munkát bármennyit végezhetek, azóta még fejfájást sem kaptam. Nőm és kisleányomon kívül anyám és összes nőtestvéreim is így élnek.

Példámon okulva több beteg és egészséges család bicsérdysta lett és igen széles körben keltettem komoly érdeklődést.