Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

...Ilona (Bicsérdy feleségének az anyja) tehát elhatározta magát. Nagy nehézségek közt vonatra ülve a félnapi utat csak három nap alatt tehette meg, pihenés céljából több helyen ki kellett szállnia.

Megérkezett. A kb. 35 éves fiatal és 15 évvel ezelőtt nagyon szép nő, vén banyává aszott össze. Beszélni is alig bírt. Ha ajkait mégis szóra nyitotta meg, fuldokló sírógörcs mellett gennyes vércafat szakadt ki melléből. A Mester reánézett és ezen bűzös gennyváladékokkal telített oszlófélben lévő húsroncs láttára valóban el kellett szomorodnia.

Nem mondta néki "kelj fel és járj", hanem beszélt órák hosszat hasznos dolgokat, - és Ilona bágyadtag szemeiben felcsillant a remény. E pillanattól kezdve ügyesen, az esetnek megfelelően alkalmazott rövidebb tápmegvonások és erői kibontakozásának arányában folytatott mozgások és diéták egészségét három hónap alatt helyreállították.

Hogy a fejlődésre alkalmatlanságát illető nyilatkozataimban mennyire igazam volt, nemsokára a tények is igazolták. Ilonának rendbejövetelével egyidejűleg újból fellobogott hiúsága és érzékisége a hatásom alatt valamennyire működésbe jött akarását más irányba terelte. Fecsegései közepett olyan szavak is hangzottak el, hogy ittidőzését csupán kúrának tekinti és egészsége visszaszerzésével nem fog magától semmit elvonni. Önként értetődik, hogy elutazása után gyors züllése és halála következett be.

 

Gerber Sándor – sajtkereskedő

32 éves. Szélütést kapott. Az orvosok nem tudták talpra állítani. Az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. „Ekkor akadt kezembe Bicsérdy Béla munkája. Olvasgatni kezdtem és áttértem a nyers főzelék és gyümölcsevésre, később már csak a gyümölcsevésre. Három hónap alatt fogytam 20 kilót, aztán böjtöltem vízen két hétig. Újra fogytam. Végül a harmadik hónap végén apránként visszatért a testsúlyom. Most 76 kiló vagyok.

Naponként csak egyszer eszem, két-három almát és egy darabka kenyeret, kéthetenként egyszer pedig 10 szem diót. Életkedvem visszatért, és megfiatalodtam. Futni egyfolytában két óra hosszat tudok. Szervezetem annyira ellenálló, hogy öcsém, aki orvos, saját kérésemre beoltott tífuszbacilussal. Bebizonyítottam, hogy három nap alatt minden orvosság nélkül meggyógyultam.

Naponta nincs többre, mint négy órai alvásra szükségem. Minden nap, amikor felébredek, mintha újjászülettem volna, olyan ruganyos erővel fogok megint munkához. Testi erőm hihetetlenül fokozódott.”

Előttünk fekszik egy 40 kilós súlyzó, amilyennel cirkuszi atléták szokták produkálni magukat. Felemeli cipőorrtól fejfölötti magasságig tizenhatszor egymásután. Huszonhat éves, húsevő, izmos kísérőm is megpróbálja. Nem megy, csak kétszer, remegő karokkal.

 

Olasz János – marosvásárhelyi asztalos

1924 augusztusában Önről és a reform-eszme követőiről hallottam beszélni, mire beszereztem a könyveit, melyek többszöri alapos átolvasása után megértettem az igazságot.

1924 október 1-től, mondhatni máról holnapra hagytam el napi 20-30 cigarettát, reggeli helyett tornászom, délben nőmmel együtt 3-4 almát, este 3-4 deci tejet, sótlan kenyeret, 1-2 darab almát illetve hagymát fogyasztunk, néha egy pár szem dióval.

Szívbajom megszűnt, ízlelő képességem és szaglásom visszatért.

 

Bicsérdy Béla_1 a kezdetek kezdetén
Ungváron, a hivatalomból hazajövet megvettem egy liter írót 6 fillérért és otthon egy darab katonakenyérrel felét megebédeltem, másik felét vacsorára eltéve ugyancsak egy darab ilyen kenyérrel ettem meg és néha ezen egyszerű étrenddel 2 hónapig is beértem. Ezen egész idő alatt a szokott módon majdnem egész éjszakán át szellemi munkával foglalkoztam és naponta athlétikai gyakorlataimat grammokig terjedően ugyanazon erővel végeztem.
Az egyszerű és egynemű táplálkozás jótékony és kitartásfokozó hatásairól itt sikerült első ízben meggyőződést szereznem.
Az író az élet hőfoka mellett készült tápanyag és kenyérrel már elegendő az ember erőinek fenntartására. A nyári szezon alatt vajaskenyér, gyümölcsök és zöldségféleket ettem. Néha 3 tojásból tojásrántottát vagy dinnyét kenyérrel.
Éjfélkor feküdtem le és reggel három órakor keltem fel. Csupán a tojás okozott némi zavart. Fogyasztásának következményeként már este 11-kor álom borult a szemeimre. A tojást ezokból tanulmányaim során el is hagytam.

Bicsérdy Béla_2
Athletikai erőmnek megfelelő termetem mellett, annak idején úgy rendszabályoztam meg magam, hogy jó ideig kimért nyerstej és füge adagok kétszeri fogyasztásánál maradtam. A tej délben 500 gramm, a füge 150 gramm volt. Este ugyanannyi. (Ez összesen egy napra kb. 900 kCal) Dolgaimat és testgyakorlataimat zavartalanul folytattam. Akkor 96 kilós testsúlyom (háj nélkül) lassacskán apadásnak indult, eleinte rohamosabban, később napi 200-300 gramm fogyás mellett szépen lefelé ment.
A fügét két hónap múlva datolyával cseréltem fel, a tejadagokat egyenként 350 grammra szállítottam le. (700 kCal / nap) Athlétikai erőm hónapról, hónapra csökkent valamit és mikor testsúlyom 80 kilóra apadt le 140 kilós súlyzóval még mindig végezhettem naponta néhány emelést.
Az igaz, hogy azelőtt 180-nál is több ment, de kúrám kezdetén nem reméltem, hogy három havi ilyen redukált koszt után erőmből még mindig annyi marad. Mikor testsúlyom 75-76 kg-ra apadt, néha könnyű szédülések fogtak el, ezek azonban a szabad levegőn végzett mozgásaim és mélylégzéseim révén rendeződtek. Egy év leforgása után mikor 70 kg-ra mentem le, ami csontalkatomhoz képest már kevésnek bizonyult, némi kenyéradagot is csatoltam a tejhez.

Néha délben helyette 2 tojásból hígra készült rántottát friss salátával vagy zöld hagymával is fogyasztottam. Ezen két évre terjedő mértékletességi gyakorlataim folyamán vizet szomjúság szerint vettem magamhoz. Este jó ideig aludt tejet vacsoráztam kenyérrel és hagymával. Egészségem tökéletessé vált és testsúlyom is jó ideig 70 kg-on állandósult. Ekkor próbát tettem a felépítési kúrával. Fokonként naponta valamivel több tejet és kenyeret fogyasztottam, de mindig csak étvágy szerint és ezen étkezés mellett három hét alatt testsúlyom felment 89 kilóra.
Ekkor határoztam el magamat nagyobb tápmegvonó kúráim folytatására, melyekről a vonatkozó fejezetekben fogok beszámolni.
Vajaskenyér hagymával és friss salátával, vagy más szezonszerű nyers zöldségfélével szintén nagyon alkalmas a kezdeményezéshez.
A fődolog az, hogy az időközi sokevéstől és más gyomorkihágásoktól tartózkodjunk, mert ha nem írtjuk ki magunkból a rendetlenkedésre irányuló hajlamot, életműködésünk egyensúlyát megteremteni soha sem bírjuk. Nyerskoszt mellett az ember testsúlya a természetének megfelelő normális nívón szabályozódik és mellette minden tekintetben a legpompásabban érzi magát.
Mostanában nálam ez a norma meztelenül mérve 77 kg, egy görög akrobata athlétikai termetével és 178 cm magassággal.
Évente egyszer-kétszer izzasztó fürdők és redukált diéták segítségével lefogyasztom magam 66-67 kilóra, ezt a testsúlyt azonban legfeljebb két-három hétig tartom meg. Valamivel több tápanyag és folyadék felhasználásával még a folytatott izzadások során is felemelkedik 80-ra.

Bicsérdy_3 A Gondolaterők hatalma c. könyve írása közben
Mostani táplálkozásomról kívánatra valamit írhatok is. Most október 17-én vagyunk, augusztus 1-től ebédem két-három nyersparadicsom kevés száraz kenyérrel, este egy-két fürt szőlő kenyér nélkül. A kenyeret nem egyszer délben is mellőzöm, a paradicsom vagy más gyümölcs mennyiségét azonban nem emelem. Néha délben és este is hozzájön 6-8 szem dió.

Ezen táplálkozás mellett 72 kg testsúlyt tudok fenntartani. Ha öt napon keresztül némi sima vagy aludt tejet veszek magamhoz némi kenyérrel, testsúlyom felugrik 78 kg-ra.

Regenerációs testsúlyom 68-72 kg. E fölé csak rövid időre szabad mennem.

 

 

I. A főtt és sült ételek fogyasztásának hatásai

 

A hústáplálkozás káros hatásairól.
Kísérletezők növényevő állatokat hosszas vesződség után főzött és sütött vegetabiliák fogyasztására szoktatták rá. Az ilyen állatok nemsokára bekövetkezett betegségeik súlya alatt rövid időn belül elpusztultak. A főtt vagy sült húsra rászoktatott már ezen idő ötöd része alatt megölte őket.

 

Ne temess magadba holt tetemeket!

Belül telve vagytok holtak tetemeivel és minden undok ragadmánnyal. Minden sejthalmaz, amiben állati élet volt és amiből az élet eltávozott, a gyomorban rothadást okoz, oszlást indít meg, ami azt jelenti, hogy a vérbe idegen anyagok kerülnek. A testben lévő idegen anyagok betegségek forrásává lesznek.

 

A magas hő elöli az életsejteket, megindul a szétesés processzusa, és a rothadás fel nem oldható, asszimilálhatatlan termékei az összes bajok, bacilusok és mikrobák tenyészetének melegágyává lesznek.

 

Ha a szervezet megszabadul a szennytől, amely a gyomor falain keresztül a vérbe is eljut – a betegség le van győzve.

 

A „könnyű csirkehús, a jó húsleves”, sár és piszok, mely hullagázszerűen szívódik a vérbe, és halálát idézi elő azoknak az energiáknak, amelyek menteni akarják a szervezetet.

 

A mai ember teste -jelenlegi életmódjánál fogva- a betegségek mikróbáinak szennytelepe, évszázadok óta adnak talajt ama rettenetes betegségeknek, amelyek az emberiséget megtizedelik.

Megszűnik minden betegség, ha a mai táplálkozási módszereinkkel felhagyunk, és oly természet adta ételeket veszünk magunkhoz, amelyek hullaszerű bomlási folyamatnak nem indulnak és így nem képezik talaját a különféle betegségek bacilusainak.

 

Több mint 15 000 évvel ezelőtti kínai dokumentumok bizonysága szerint az emberi evolúció történetének volt egy hosszabb tisztán gyümölcs fogyasztói időszaka, mely korban a gyümölcsevő ember több száz vagy ezer évet élt betegség nélkül. Az emberrel rokon felépítésű trópusi majmok, fogságban már a hajón elpusztultak amikor főtt rizzsel és hússal táplálták őket. Az embernek nem szabad többé megsemmisítenie különböző sütési-főzési eljárásokkal a természet műhelyében készült élelmet, mely visszafejlődést és korai halált hoz számára. Az emberi fejlődés előrehaladásának feltételei növényi táplálkozást igényel, mely tökéletes vitális energiával tölti fel szervezetét.

 

A főtt és sült vegetábilák -úgymond- a növényi trágya színvonalán állnak. A főzés tudománya az élet tudományával összeférhetetlen.

 

A hevített táplálék élettartama a hőfokok időrendjében értéksorrend szerint illan el. A hőemelkedés kezdetén a legértékesebb, legfinomabb életfluidumok távoznak. Minél hosszabb ideig van kitéve hőhatásnak valamely tápanyag, ahhoz mérten kell életadó és fenntartó erejének csökkennie. Az élet hőfokán túlterjedő legcsekélyebb hőemelkedés elegendő ahhoz, hogy az elértéktelenedés eme folyamata megkezdődjön. Az ilymódon lerombolt sejteket szervezetünk átveszi és vérkeringésünk kénytelen az ezekből előállított tápnedvek befogadására és abszorbálására. Az ilymódon épült izmok alacsonyrendűek, durvábbak és egy ideig nagyobb fizikai erő kifejtésére is képessé teszik az embert, azonban az ideg és véredények rovására. A kiküszöbölő szervek igyekeznek egy ideig eleget tenni e folyamatos megterhelésnek azonban erejük egyre csökken, ezzel párhuzamosan meg a vénák, kapillárisok és artériák elsalakosodása zajlik és az elhalt sejtek mennyiségi gyarapodása lassanként megbántják életképességét. Kibontakozik a baktériumok és mikrobák, bacilusok világa, mely lények uralma alatt nemsokára megindul a szétesés...
A mesterségesen (főzés, sütés stb. által) elértéktelenített tápanyagok legcsekélyebb mennyiségének fogyasztásának következménye minden esetben alsórendű folyamatok keletkezésében fejeződik ki. Az életnedvek azonnal lefokoztatnak és a vérsejtek tökéletesítésére az életműködés átszerveződésére alkalmatlanná válnak. Az alsófokú folyamatokkal terhelt szervezet nemi vágyai is intenzívebbek lesznek.
A tökéletesedés útján törekvő embernek nem szabad többé a szerelmet élvezetté lealacsonyítania, hanem a fejlődés nagy céljának szem előtt tartása mellett oly módon gyakorolnia, hogy a legtökéletesebb generációk létrehozására irányuljon.

Csak a tűzön készült ételnek van bágyasztó, álmosító hatása. A haladónak napi egyszeri esetleg kétszeri táplálkozás elegendő, a minőségi táplálkozásban az elfogyasztott étel mennyiség egyre csökken.

 

Az élet hőfokánál nagyobb meleg minden tápanyagot elértéktelenít, ez alól egyedül a kenyér képez kivételt.

 

 

II. A tápmegvonásokról

A Mester kiható fontosságot tulajdonított a böjtnek. Még szigorúan betartott gyümölcstáplálkozás mellett is hosszabb, rövidebb időközökben megtartott böjtök tartják a tisztaság és a tökéletesség medrében az életműködést.

 

A reforméletmód mellett folytatott tápmegvonások páratlan életerősítő és képességfokozó hatása van.

A többlet vagy nem megfelelő tápanyagot a szervezet részben eltávolítja, részben zsiradék és salakanyag formájában elraktározza, így mérgeződik a szervezet. A salakanyagok lerakódása idővel szinte megkövesedik. A feloldásuk ill. eltávolításuk csak böjttel lehetséges, és minél súlyosabb a baj, annál radikálisabbnak kell lennie a böjtnek.
A böjt előtt fontos a bevezetés: két-három napig lédús gyümölcs fogyasztása, böjt után szintén hosszabb ideig tartó gyümölcstáplálkozás.

A böjt ideje alatt bizonyos böjtszimptómák jelentkeznek: szájbűz, bágyadtság, kisfokú szédülés, gyengeségérzet. Ezek a tünetek általában a harmadik napon megszűnnek. Ilyenkor légzőgyakorlatok, zuhanyfürdő, tornázás, szabadban való séta minden esetben meghozzák a kívánt hatást.
A böjt alatt citromos víz fogyasztható. A böjt feloldja, a jó víz kimossa a lerakódásokat. A böjt egyik fontos feltétele a jó mikrokörnyezet: csend, nyugalom, jó levegő, meleg szoba.

Szép és hasznos a böjt, ha betegek vagyunk, de sokkal dicsérendőbb a mértékletesség.

 

Az állatok szervezetbeli zavaraik esetén ösztönösen nem esznek. Egy ideig minden tápanyagot mellőznek. Tápfelvételi vágya pedig csak akkor jelentkezik, ha minden emésztéstől és további feldolgozástól felszabadult életerői a szervezetében felhalmozódott kórokozó idegen anyagokat felbontják, mozgásba hozzák és kiküszöbölésre irányítják. Ha eltávozásuk végbement, természetes éhsége ismét jelentkezik. Néha előfordul, hogy nemcsak napokig, de néhány hétig sem esznek.

 

A vér speciális oldóképessége minden egymás utáni böjt nappal fokozódik. Pl. 48 óráig tartó teljes vagy napi 200-300 grammnyi gyümölcs fogyasztás mellett megfigyelhetjük, hogy vizeletünk 2-3 óra múlva egy üvegben megtörik és 2-3 ujjnyi salak rakódik le az üveg aljára. A betegséget és vénülést okozó anyagokat küszöbölte ki ezáltal a szervezet. 15-20 napos étel szünet után a vizelet teljesen megtisztul salakmentessé válik. E tisztulás után nyers gyümölcs és zöldség étrenddel működésbe lép a fejlődés tökéletesedő iránya.

 

2-3 gyümölccsel vagy gyümölcs lével nyugodtan böjtölhetünk hosszabb időszakot is. Aki rendszeresen beiktat ilyen időszakokat életében, tudatosítva ennek igazságát, haladéktalanul meggyógyul.

 

Sötétben nem csírázhat ki a mag sem. Az ember törvénye a tökéletesedés, feltételeinek előteremtését tudatosan kell eszközölnie. Terhelt szervezetében a máskülönben hatékony gyógytényezők tehetetlenek maradnak. Természetes, tiszta, mértékletes életmód mellett életműködésünkbe tisztátalan anyagok, erjedési és rothadási termékek nem juthatnak. Az esetleges bántalmakat maga az anyagcsere teszi jóvá abban az esetben ha idegen anyagok jelenléte nem gátolja meg ebben. Legnagyobb anyagcsere és életképesség fokozó hatása a böjtnek van. Az életerő legtökéletesebb formában a levegőben van jelen. A tanulás, a megértés és a gyakorlás a tanítvány kötelessége. Aki vegetáriánus receptek felől érdeklődik tőlem, semmit nem értett meg könyvemből. A főzés mestersége az élet tudományával összeférhetetlen. Az életművészet emberének elsősorban találékonyságát kell fejlesztenie miközben a könyv lényegi igazságainak megértésére koncentrál a gyakorlati kivitelezés közepette.

 

Akarásunk leghatalmasabb erősítő eszköze a böjt.

Ha böjtjeink alatt gyengülést vagy bágyadtságot érzünk, okát mindig a törvény valamely követelményének nemteljesítésében kell keresnünk. Ilyenkor a szabadban végzett séta, időnkénti futólépésekkel, könnyű karforgató gyakorlatok erőltetés nélkül, esetleg kevés fekvőtámasz megteremti az egyensúlyt. A vérnek a szervezet sejthalmazaiba arányos elosztása és oxigénnel való bőséges ellátása után az éhség és fáradtságérzet eltűnik. A természet vizeiben 3-4 perc fürdés nagy életképességfokozó hatással bírnak vagy néhány korty víz. Minél gyakrabban ismételjük a böjtöt, ahhoz képest maradnak ki a kezdeti szimptómák és egyre természetesebb tápanyagok fogyasztására érzünk hajlamot.

Minél erősebbek a vajúdási szimptómák, annál több a szervezetben felhalmozódott idegen anyag. Tisztulási gyakorlatai alatt a tanítványnak mindig arra kell gondolnia, hogy itt kifejtett tűrése árán újjászületését küzdi ki. Az évtizedes salakok kitakarodásának arányában enyhülnek a vajúdási tünetei, míg később hosszabb tápmegvonások folyamán is alig észrevehetőleg mutatkoznak és megjelenésük ezesetben csak az időközben keletkezett kevésbé veszélyes természetű változások fokmérője gyanánt tekinthető.

 

Feldolgozási és felépítési erejét még fokozzuk, ha a nyerskosztot néhány napi tápmegvonás után visszük keresztül. A szokáséhségeket melyek egyeseknél egy ideig úgy jelentkeznek, mint a dohányzást elhagyónál az első időben nélkülönözött nikotin vágya, a szabadban végzett mozgásokkal küzdjük le.

 

Ha a megújulás feltételeinek magát mindenben aláveti, minden következő átmeneti gyengeségi vagy bágyadtsági szimptoma a regeneráció tünete lehet csak, mely a nemsokára kiküzdendő életösszhangot hozza magával. Sok évtizedes salakok feloldása, mozgásbahozatala és kiküszöbölése egy kissé igénybeveszi az emberi sejtcsoportozatokat, melyek a változások lezajlása folyamán magukat összeszedni törekszenek. Ekkor az egyénnek a tisztulás és épülés feltételei (friss levegő, mozgás, egy pohár víz, egy gyümölcs,) tudatos előteremtésével kell életfolyamatát támogatnia.

Mozgás nélkül nincs élet. Míg az egyén izomcsoportozatai erőfokozó mozgások végzésére képesek, addig ezúton élet és épülési erejének kibontakozását is lehetővé teheti. Életműködése pedig regeneráló hatalmát ezirányban csak úgy érvényesítheti, ha addigi felhasználhatatlan és munkája elé csak akadályokat gördítő terheitől tökéletesen felszabadul. A terhektől vagy az ember természetének nem megfelelő idegen anyagoktól való megszabadulás minden körülmények közt csak megváltást és regenerációt jelent az ember számára, melynek szimptómáit bárminemű formában jelentkeznek is, örömmel kell fogadnia és a segítségére siető természetet munkájában támogatnia.
Ezt tökéletesen elérni úgy lehet, hogy
3-8 napi tápmegvonás után (melyből, ha erői engedi végezhet többet is) gyümölcstáplálkozást végez egy ideig, melyről bátran rátérhet a szezon szerinti nyerskosztra. Ha ezen keresztülvitel közepett sikertelenségei vannak, hibáit kell megkeresnie. Az itt leírt kivitelnek minden esetben meg kell hoznia a maga eredményeit, ha a tanítvány tudásának ezen ismeretek alapján a szükséges kiegészítésre törekszik, mert az elengedhetetlen ismeretszerzés nélkül lehetetlenség tájékozódnia

 

Súlyos betegségek kigyógyulásához nem mindenkor szükséges a tápmegvonás, sőt az esetek legnagyobb részében a teljes tisztulás és rendbejövetel anélkül is lehetséges. Ha a beteg nyolc-tíz napig vagy néha néhány hétig mértékletes gyümölcsdiétát folytat napi egy, vagy kétszeri táplálkozással, a tisztulás keretében az idegen anyagok kiküszöbölése azonnal megindul, ha a napi nedvdús gyümölcsadagok az 500-600 grammot túl nem haladják.
Vannak azonban olyan betegségi állapotok, mikor az érzékennyé vált életműködés a legaromásabb gyümölcsöt is visszautasítja, ez annak a jele, hogy az idegen anyagok mozgásbahozatalához és kiszállításához összes életerőire szüksége van. Ekkor a körülményekhez képest néhány napi böjt nagy szolgálatot tehet. Ha ilyenkor a szervezetet még folyadékkal (víz) sem zavarva teljesen pihenni hagyjuk, nagy mennyiségű salakot fog kiválasztani. Néha négy, máskor nyolc napi ilyen böjt folyamán az egyén erői varázslatos gyorsasággal bontakoznak ki és ha a napi egy vagy kétszeri mértékletes gyümölcstáplálkozást kezdi meg, kibontakozott felszívó és feldolgozó képessége révén az életműködését mindenütt átható gyümölcsnedvek megrekedt salakjait vagy epe, vese, sőt húgyköveit, idült ásványi anyagait is kioldják. Sok esetben ilyenszerű idült bajok eltüntetésére nem elég egy hat vagy nyolc hetes gyümölcsdiéta sem. Az elfogadott mértékletes nyerstáplálkozás és mozgások révén a végleges gyógyulás útjára jutott.

 

A legalkalmasabb tisztulásfokozó a részleges böjt. Már akkor is, ha valaki reggeli nélküli életmódját állandósítja, ekkor életébe a részleges böjt enyhébb nemét viszi be. A délelőtt a kiküszöbölés időszaka. Az ember sejtcsoportozatai az éjszakai álom ideje alatt végbement nedvfelszívódás anyagait dolgozzák fel, életműködését ezen időszak alatt étkezéssel és a nyomában járó emésztési folyamatokkal zavarnia nem szabad. A természetes éhség jelentkezését kell megvárni. Ez délfelé vagy valamivel később jelentkezik. Néhány napig még jelentkezhet délelőttönként a szokáséhség is, de a hatodik vagy hetedik napon ez teljesen eltűnik.
A részleges böjt leghatásosabb neme az, ha a tanítások szerinti nyerstáplálkozás menetébe heti egy 48 órás tápmegvonást szúrunk be és utána táplálkozásunkat annak megszokott mértékletes menete szerint folytatjuk. Ilyenkor bontakozik ki a böjt után fokozatosan mindig kifejezettebben szervezetünk ama képessége, melynél fogva életműködésünk a felvett tápanyagokat egészben hasonítja át. Akinek valamely krónikus baját kell leküzdenie, pár hónapig böjtölhet hetenként két napot is. Egy böjtnap tartalma minimum 36 óra.

Tápanyagmellőzés befejezése után első étkezésre nedvdús gyümölcsöt fogyasszunk maximum 200-300 grammot.

 

Akinek meggyőződése az igazságban kialakult, az olyan egyén a fogyástól és a veszteséggel kapcsolatos szimptomáktól nem ijed meg, hanem örömmel fogadja azokat, mert tudja, hogy szervezete alkalmazkodási képességének csalhatatlan jelei. A bágyadtság vagy más újulást előidéző vajúdási tünet azon okból áll elő, hogy azelőtt a terhek szenvedést okozó nyomása alatt tevékenységüket folytató sejtek a régi állapothoz alkalmazkodtak és rugalmasságukból és alkalmazkodási képességükből ezen helyzetükben veszítettek.

A mentesülés kibontakozó állapota az alkalmazkodás és új elhelyeződés feladatát rója a megmaradt sejtcsoportokra, mely mellett még saját regenerálódásuk munkálatait is folytatniuk kell, ezért egy bizonyos időre van szükségük, míg a természetükkel összhangzó akcióképességüket teljesen visszanyerik.

 

Először böjtölők hosszadalmas tápmegvonáskora ne vállalkozzanak. A tápanyagok 4-8 napi mellőzése annyi életenergia felszabadítását eszközli, hogy egy további kéthetes gyümölcstáplálkozás, a nyerskoszt elfogadására és tökéletes feldolgozására képesíti az emberi szervezetet.

 

A 8-10 napos tápmegvonás folyamán kiküszöbölt teher az ember életműködését akadályaitól is felszabadítja és szervezete felvevőképességének kibontakozása lehetővé teszi, hogy sejtépülését és a kapcsolatos tisztulási folyamatokat a természetének megfelelő magasabbrendű élő és a sejtek regenerálódását is lehetővé tevő tápanyagokkal eszközölje (gyümölcsdiéta, később a szezon szerinti nyerskoszt).

 

A megfelelő képességek és tudás nélkül folytatott hosszas tápmegvonásoknak semmiféle tökéletesítő hatása nem lehet. A kibontakozó különféle szimptómákkal szemben tájékozatlanul álló egyén nagyon könnyen olyan dolgokat követhet el, melyek révén szervezeti állapotának ezen küzdelmei útján elért értékes és további fejlődésre alkalmas kiindulási fokát tudatlanságával szétrombolja.


...böjtjét akkor kellett volna abbahagynia, mikor a gyengeségben és szédülésben mutatkozott tisztulási szimptomái után erősödése következett. Ilyenkor a terheitől jórészt megszabadult életműködés elegendő erővel rendelkezik arra, hogy a természetének megfelelő tápanyagok felszívása és áthasonosítása mellett a maradék idegenanyagok kiküszöbölését is eszközölheti.

 

Böjtjeink révén tisztulásunkat legkönnyebben úgy érhetjük el, hogy 4-5 napig betartott étlen-szomjazás után megfelelő ideig a szükséghez képest vizet, még pedig folyó vagy esővizet fogyasztunk.

 

A böjt vagy gyümölcskúra alatt nem egyszer régi elfojtott vagy az új gyógyfolyamat útján kiváltott betegségek jönnek elő. Ilyenkor a tanítvány hitének meginognia nem szabad, mert ezek mint a tisztulást gyorsító gyógyfolyamatok alig észrevehető vagy csekély szenvedés után csakhamar lejárnak, hogy az abszolút egészségnek adjanak helyet.

 

 

III. Nyers koszt

Fokozatos áttérés

Reá kell kényszerítenünk magunkat a reggeli nélküli napi kétszeri mértékletes táplálkozásra. Ha ezen új állapotunkhoz hozzáfejlődniük sikerült, kísérletet tehetnek a heti egy nyersnappal és néhány az étrendjükbe befűzött esti nyersvacsorával is, melyet szintén tartósan állandósítaniuk kell.
Ha a tanítvány már három befűzött nyersnap mellett egy-két évig kitarthat, utána nyugodtan áttérhet a teljes nyerstáplálkozásra.

A tej és tejtermékeket még évekig megtarthatja, de tudnia kell feltétlenül azt is, hogy a tisztán kenyér-gyümölcs és idényszerinti zöldségek és néha vajas kenyérrel a tej és durvább (túró, sajtok) termékeinek mellőzése mellett folytatott ilyen táplálkozás már tökéletesebb és regenerációs hatásai is nagyobbak.

Ezen átalakulását az egyénnek annyi idő alatt kell keresztülvinnie, amennyit tudásának egyidejű és folytonos kiegészítse mellett érzékszervi irányítása alapján végbement átépülései igénybevesznek. Vannak esetek, mikor az átalakulás egy-két év alatt lehetséges, más egyéneknél 10-15 évet is igénybevehet.

A fődolog az, hogy a helyes keresztülvitel hétről hétre javuló közérzetében és fokozódó munkaképességében mutatkozzék.

 

Egy négy napos, kevés vízzel folytatott böjtölés már nagy fegyelmező hatással van az emberre. Az utána megkezdett táplálkozásnál kell magát összeszednie a győzelemre. Sokan ekkor rontanak el mindent. Egy-két étkezés után neki esnek a zabálásnak, melynek révén ismét a rendetlenség lesz úrrá a szervezetükön.


A gyümölcs fogyasztás salakanyag mentes anyagcserét biztosít. Szervezetünk a legádázabb harcot a bevitt salakanyagok kiküszöbölésében fejti ki, mely elvonja az élet energiákat a szellemi vagy fizikai munkától és bágyadtságot okoz. Bemutatja, hogy a tiszta élő gyümölcs táplálékhoz alkalmazkodik a szervezet, így egyre kevesebb mennyiség szükséges belőle idővel. A haladni vágyónak minden gondolatait a tökéletesedésre kell koncentrálnia.

 

Tévedés lenne azt hinni, hogy több gyümölcs több életerőt és életképességet jelent. Az ember természetének megfelelő tápanyagokból is, a szükséget meghaladó mennyiség nemcsak a feldolgozó szervekre és vérkeringésre hanem az életerőkre is fölösleges terhet ró, a vérben kavargó állandó fölösleg pedig erjedésbe és poshadásba megy át, minek következtében a természetes táplálékok mellett is alsórendű folyamatok keletkeznek, bár sokkal enyhébb romboló hatásuk a konyhai készítményeknél, mégis a szervezet romlását okozzák.
Szervezetünk sejtjei és molekulái folyamatosan cserélődnek az épülés, égés és kiküszöbölés harmóniájában, mi magunk pedig immunissá válunk megőrizve rugalmasságunkat.

Már 100 gramm fölösleges táplálékot is megérez a szervezet.

 

A rágás törvénye
A szabály így szól: minden szilárd falatot addig kell rágni, míg az folyékony nem lesz, és az ízét teljesen el nem veszti. A folyékony táplálékot, pl. a tejet is addig kell a szájban nyállal elkeverni, forgatni, míg az is íztelen nem lesz.

 

Kihágások nélküli nyerskosztos életmódját megszakítania, sejtanyagcseréjét értéktelen főttekkel fertőznie nem szabad és ha akarásában művem többszöri áttanulmányozásával kapcsolatban állhatatosságot tanúsít, testének nyolc-tízszeri átépülése az óhajtott eredményeket feltétlenül meghozza. A főttek vagy sültek szaga is kellemetlenül fogja érinteni, sőt a konyhaszagtól valósággal menekülni fog.

 

Minél több az állat vagy ember testében burjánzó alsóbbrendű folyamat, annál gyorsabban hat a méreg. A növényevő állatok öröklött ragadozási hajlamaik miatt falánkságuk révén rendszerint többet esznek, mint amennyit életműködésük tökéletesen feldolgozni bír, sejtcsoportozataik sok, vérré még nem alakulhatott nedvet tartalmaznak, melyekkel szemben életerőik védelme nem juthat érvényre, miokból jó talaját képezik a rothadási baktériumok elszaporodásának.

 

A gyümölcsöket három csoportra oszthatjuk
1_Nedvdús, édes és aromás
Almák, krték, szilvák, barackok, szőlök, narancs, citrom
2_Olajtartalmú és csontáros
Diók, mogyorók, mandula, olajbogyó, kókuszdió
3_Szőlőcukorban gazdag édes gyümölcsök
Fügék, datolyák, banánok, malaga

 

Napi 30 gramm mogyoró. Egy étkezésre 3-4 alma.

 

 

 

Tisztviselő koromban hivataloskodásom első 12 éve alatt napomat a legnagyobb pontossággal a következőképp osztottam be.

Hivataloskodás nyolc óra. Mosdás, fürdés, ebéd, vacsora, öltözés 2 óra. Testfejlesztés 1 óra. Lógás és séta naponta 3 óra. Alvás 5 óra, tanulás 5 óra. Az év 52 vasárnapján és más vörösbetűs ünnepnapokon ehhez még 5 óra tanulás járult hozzá. Tizenharmadik szolgálati évem kezdetétől oly szerencsés viszonyok közé jutottam, hogy naponta csak öt órán át kellett hivataloskodnom.

A sétára és lógásra tehát egy, a tanulásra pedig két órával fordíthattam többet. Nemsokára életmódom tökéletesítésével sokkal kevesebb alvásra volt szükségem és ezt a képességet oda fokoztam, hogy évekig beértem napi két-három órával. Ezúton ismét több energia jutott a tökéletesedési küzdelmekre.

Dolgaim ezen beosztását azért kellett közölnöm, hogy mndenki személyes viszonylatainak megfelelően készítse el a fejlődésének legmegfelelőbb tervet.

 

 

IV. A természetes életmód hatásai

 

Minél természetesebb életmódot folytatunk tehát, annál kevesebb alvásra van szükségünk. Ez személyenként 4-5 órát vagy tiszta gyümölcskoszt esetében 2-3 óra alvás időt jelent. Ezokból célszerű a napi egyszeri étkezés, azonban a napi kétszeri mértékletes tiszta étkezés is jelentős eredményekhez vezet. Bicsérdi saját tapasztalataként említi meg, hogy voltak olyan időszakok életében amikor napi egyszeri gyümölcs fogyasztás mellett napi 1-2 órai alvás elegendő volt számára és három héten keresztül egyáltalán nem aludt, mivel tanulmányai lefoglalták.

 

Minél inkább természetesebbé tesszük életmódunkat és keretében minél inkább a törvényszerű mértékletesség határai közt mozgunk, annak arányában kevesebb alvásra van szükségünk.

 

A fejlődés útján tökéletesített életmódját többszöri átépülésével gyümölcskúráit könnyebben és hosszabb ideig bírja. Szervezeti és közérzeti állapotának tökéletesedésével a napi egyszeri gyümölcstáplálkozás már fenntartja. Sejtéletműködésének elemátalakító képessége és építő hatalma oda fejlődik, hogy fokról-fokra prolongáltabb tápmegvonásokat is végezhet. Létösszhangjának csúcspontján alkatrészeit már a környező életelemekből, főként tüdeje révén asszimilálhatja.

 

Minél többször vetjük alá magunkat hosszabb vagy rövidebb böjtöléseknek, annak arányában fokozódik szervezetünk oldó, bontó és asszimiláló képessége.

 

Természetes táplálkozása mellett is leginkább a szabadban végzett mozgásai tartják fenn az embert. A már több éves prakszissal rendelkező nyerskosztos tegyen kísérletet azzal, hogy ha este napi második táplálkozása idejében szokáséhsége jelentkezik, végezzen a szabadban lélegzésfokozó mozgásokat. Egy fél órai ilyen erőteljes mozgás után éhsége teljesen el fog tűnni és ha később mégis előjön, egyék kevés gyümölcsöt, de kenyér nélkül.
Nemsokára meg fogja szokni a napi egyszeri táplálkozást és annak előnyei ezerféleképpen mutatkoznak. Lehet, hogy testsúlya valami keveset apadni fog, de szervezetműködése feltétlenül tökéletesebbé válik. Ezt a tanácsomat sem lehet azonban kaptafaként alkalmazni, aki érzi, hogy szervezete az egyszeri táplálkozás folytatására még nem alkalmas, ha ereje, kitartása és munkaképessége ezáltal szenved, egyék továbbra is naponta kétszer. Ez azonban mindenki számára elegendő.
A napi egyszeri táplálkozás szezonként nehány hétig folytatva mindig előnyére válik az embernek, különösen akkor, ha ezen idő alatt fontos szellemi munkák foglalják el. Az ember természetének megfelelő naponta egyszer felhasznált tápanyag a gondolkodási képesség kibontakozását befolyásolja előnyösen és a komoly munkával foglalkozó egyént hozzásegíti céljai eléréséhez.

 

A munka nemesítő hatásait előnyösen tapasztaljuk, mert az ember akarásának, kitűzött céljának elérésére szükséges koncentrálása az egyébként néha jelentkező alsófokú vágyak teljes háttérbeszorulását eredményezi, és ha hónapokon át ilymódon gyakorlatba vett és kihágások nélkül folytatott kevés táplálkozás az ember fizikai erőinek csökkenését okozza. A szellemi munka befejezése után a kétszeri táplálkozás és a fizikai edzés rövid időn belül visszaállítja testi erőnket.

 

Vannak szerencsés szervezetek, kiknél a reformútra térés nem jár sem fogyasztó, sem gyengítő változással, az ilyenek áttérésük elején is sok javulást sőt, erősödést tapasztalnak. Valamit fogyniuk kell, mert természetellenes életmód mellett ha kevesebb húst is fogyasztottak, a szervezet fiatal korban is csak terheket halmozhatott. Az építési és átalakítási képességüket megtartott sejtek a kiküszöbölt idegen anyagokat a létfokuknak megfelelő nedvekkel és alkotórészekkel cserélik ki, a néhány kilogrammnyi súlyveszteség pedig azonnal felszabadulást s erősödést jelent az életműködés számára.

 

Az elfogadott nyerskoszt nagy változást idéz elő életében, mely mindenre kiterjedőleg érezteti jótékony hatásait. Arcbőre nemsokára üdébb, tisztább, szemei kifejezettebbek és életet sugárzóak, addigi bőrtisztátalanságai vagy kiütései, vagy egyéb betegségei néhány hét alatt varázslatosan eltünnek. Az izzadtság nemsokára a természetes emberitest kellemes illatát árasztja, a nők megszépülnek, a hang csengésben, erőben nyer. Szóval az egyén a megújulás minden szimptómáját tapasztalja.

 

A nők minél inkább a létfokozati természetüknek megfelelő életmódot folytatják, melynek keretében táplálkozásukon kívül tanulásuk, mozgásaik, úszások és tornagyakorlataik betöltésére is tekintettel kell lenniük, ahhoz képest zavarja őket kevésbé menstruációjuk is, míg életmódjuk tökéletesedésével egészen el kell maradnia.

 

A természetesség útja az igazság tudásán alapul és az ember átalakulását eredményezi.
Tisztulásával és átépülésével egyidejűleg természetellenes vágyai is eltűnnek és bűnök elkövetésére sem érezhet többé hajlamot.

 

A Mester tanításai megértésére törekvő egyén akarását és kibontakozó egész gondolatvilágát magasabb létfokának kiküzdése képezi. Mivel természetes táplálkozása és egyéb feltételeinek előteremtése mellett mesterséges nemi ingerei vagy természetellenes vágyai többé nem lehetnek, benső összhangjának teljességét a külvilágból származó külső ingerek sem befolyásolhatják. Szép nők testformái, leomló sima, fényes és illatos hajzatuk, meleg, mélytüzű szemeik magasabbfokú életvillanyosságot sugárzó, tisztaságtól áthatott junói (büszke szépségű, hódolatot parancsoló női termet) formák, nemi vágyainak előtérbenyomulására többé befolyással nem lehetnek, hanem legfeljebb szép és művészi érzékét hozzák rezgésbe és ha a szép külső mögött megtalálja a tanítások iránt fogékony lelket is, az ilyen kiválóságokkal felruházott nőt az igazság útján magához kapcsolja.

 

A kitartással folytatott természetes életmódnak nemcsak életműködés javító és állandósító, de szépségfokozó hatásai is érvényesülnek, különösen ha gyakorlása az egyén természetévé válhatott.

Ha etekintetben átalakulása végbement, fejlődésének is a kibontakozás útjára kell jutnia. Ez a folyamat az egyén életében külső szimptómák alakjában is kifejezésre jut. Ilyenek különösen nőknél: a szépség, báj, kellem és más külső tökéletesedési jelenségek.

 

Aki tanításaim megértése révén a kísérletezések terére lép, ideális egészségének, izmai rugalmasságának és munkaképessége fokozódása mellett nemsokára arról is meggyőződik, hogy sok mozgás és friss levegő élvezete szervezetének amúgy is kevés tápanyagszükségletét még kevesbíti.

Kezdetben félliter nyerstej délben 100-150 gramm kenyérrel, ugyanennyi este, két hónapig betartva sok mozgással, melyet az ember kötelessgszerű hivatásával kapcsolatban is elvégezhet, elegendő a tisztulás végbemeneteléhez.

Ezen egynemű és a régi természetellenes életmód mellett össze-vissza evett zagyvalékoknál az ember természetének inkább megfelelő tápanyag szervezetműködését nem terheli meg, úgy hogy feldolgozása mellett életerő fölöslegeit, melyek kibontakozását a szabad levegőn naponta legalább 2-3 órán át végzett mozgásai is fokozzák, a régi életmód mellett felhalmozódott ártalmas salakok és mérgek kiküszöbölésére koncentrálhatja. Ezek távozásának arányában épülnek át fokozatosan sejtjei is.

Az egyideig tejet-kenyeret fogyasztott szervezet már képesebb a gyümölcs-kenyér táplálkozás elfogadására és asszimilálására (áthasonítására).

A fent említett mennyiség nem szentírás. Mindenkinek saját maga érzékszervei alapján kell megállapítania. Legjobb a sem nem igen kevés, sem nem igen sok aranyszabályhoz alkalmazkodva táplálkozni.

Vannak finom szervezetű nők, akik egy étkezésre 300-350 gramm friss tejnél és 70-80 gramm kenyérnél többet nem bírnak elviselni, sem mozgásaik révén tökéletesen feldolgozni. Vannak erős férfiak, kiknek tisztulása naponta két ízben fogyasztott 700-700 gramm tej és 150-150 gramm kenyér mellett is végbemegy. Fődolog az, hogy a táplálkozás befejezése után annak sohasem bágyasztó vagy leverő, hanem élénkítő, gondolkozás és munkakedvfokozó hatásai mutatkozzanak.

Fődolog az, hogy figyelmünk minden cselekedetünknél jelen legyen.

Aki fölöslegesnek tartja átvedlését a tej-kenyér diétával megkezdeni, próbálja meg tejjel-datolyával, vagy tej és fügével. Ugyanazon mennyiségű tej és 100-150 gramm füge vagy datolya.

Akit érzékszervei mindjárt a szezontáplálkozás folytatására irányítanak, folytassa azt a zoroaszteri középút betartása mellett. Eredményei, ha egyéb természeti feltételek (mozgások, séták, futás, fürdők) kihasználásáról sem feledkezik meg, pár hónap elteltével feltétlenül be fognak következni.

 

Most már csak a benne időnként még megmozduló állatot kell mindig éber akarásának megfékeznie. Mikor a konyhaproduktumokkal szemben vágyai a már feledésbe merült utolsó kihágás idejétől végleg megszűntek, szervezetműködését érzékszervei útmutatása alapján saját maga szabályozza. Ízlése, szaglóképessége és anyagcseréje keretében megnyilvánuló egyéb számos jel, mint érütések száma, szellemi munkára vágyó ébersége, felszínre törő tudás éhsége, állandó kitartása és munkabírása, adják tudomására, hogy a követés feltételeinek mindenben megfelel.

 

Ha a különböző gyümölcsök élvezete mellett gondolatainkat a nekünk megfelelő mennyiségek betartására is koncentráljuk, tökéletesednek az érzékszerveink is, mi szükségszerűleg abban mutatkozik, hogy az ember a konyhaproduktumok iránti undora és iszonyodása következtében többé a hő útján megrontott tápanyagok fogyasztása iránt hajlamot nem érez. Ettől kezdve rossz szokásainak sem eshetik áldozatul, mert azok életéből eltörlődnek.

 

A nyomott kedély, félelem, évődés, töprengés, bú, gond, harag, irígység, bosszúság és valamennyi más alsófokú tulajdonság is a rendben nem tartott szervezet rossz nedveiből táplálkoznak.

Ha megfelelő akarással térünk az igazság útjára, ott hagyjuk őket ahova valók.

Ha szervezetműködési zavaraiból kifolyólag néha rövid ideig még jelentkeznek, természetes életmódján alapuló fejlődése ilyenek jelentkezését nemsokára kizárja.

 

A reparáció azonban nem mindjárt megy végbe, szervezetünknek életerőit először tehermentesülésére kell lekötnie. A régi táplálkozás rossz halmozódásainak, idegen és egyúttal destruktív hatású nedveinek kell feltétlenül távozniuk.

Mihelyt a nemodatartozó és rendzavaró anyagok kiküszöbölése végbement és sejtjeinkben uralmát, képződő új vérelemünk kezdi meg, - átépülésünk is kezdetét veszi és életműködésünk regenerációra irányuló törekvései indulnak meg. Ha húsa petyhüdt volt, keményedések, izomsejtépülések keletkeznek, hogyha haja részint kopaszodása, vagy őszülése révén a kiveszés útjára jutott, a simává vált részen vagy az ősz hajszálak között új sarjazások, sárgás, csecsemőhaj szerű gyönge hajtások keletkeznek. A szervezet regenerációra (újulásra) irányuló törekvése tehát külső szimptómákban is kifejezésre jut.

A hajzat életében végbemenő változásokhoz hasonlóan az egész testben mindenütt végbemennek. Az idegrendszer, az agyvelő és az összes izomcsoportozatok, csontozat, bélcsatornázat és bőr sejtéletében a jelenlévő feltételek erejéig szintén újulási jelenségek mutatkoznak.

A szervezet ezen külsőleg is szemlélhető jelenségei a szervezet előhozott létösszhangjának fokozata szerint bontakoznak ki és úgy állandósulásuk, mint tovatökéletesedésük a tanítvány megértése erejéig mehet végbe. Ha megértése tökéletes, akkor új hajsarjazásainak tökéletes hajzattá kell kialakulniuk.

Aki megkezdett négy-öt hónapos tisztító kúrája után újulásokat tapasztal, de gondolatait a tanítások alapos megértésére nem koncentrálja, keletkezett gyenge, új hajszálainak kiégését tapasztalhatja és ezen jelenségek arányában sejtjeinek regenerációja egész életműködésében a stagnálás útjára jut.

Az állandó növekedés és épülés sejtanyagcseréjének életvilágában csak akkor mehet végbe, ha vérképződésünk rendjét az uraló élettörvény rendjével összhangba hoznunk sikerül. Az ember életében ez a folyamat csak a törvényhez szükséges tudatos alkalmazkodás révén mehet végbe.

Ez az alkalmazkodás a törvény ismerése nélkül nem lehetséges.

Hogy az embernek a törvényhez hozzáfejlődése végbemehessen, az uraló hatalom szikráinak kell egyéniségében megfakadnia. Mindentudásra vágyó termékenyülésének kell végbemennie, mert fejlettségének ezen állapotában érezhet impulzusokat tudása mindenirányú kiegészítésére is. Igazság keresésének vágya sarkalja a tanítások tökéletesebb megértésre és teszi lehetővé gondolaterőhatalmának olyszerű állandósítását, hogy követésének a szükséges iránytól eltérülését lehetetlenné tehesse.

Mivel ezen időtől a tanítvány összes törekvései a reparációra és a vonatkozó cselekvésre irányulnak, -megindult regenerációját nemcsak állandósítania, de tökéletesedésre irányítania sikerül, mert a törvény cselekvésén alapuló tudás kiegészítése teszi lehetővé számára a szükséges tájékozódást.

Hogy ilymódon elért eredményei fenntarthatók legyenek, figyelmének mindenre ki kell terjednie.

Életműködési rendjének kibontakozásával képességei is fejlődésnek indulnak.

 

Küzdelmeinek ama időszakainak folyamán, amikor átépülése kezdeti periódusait chaotikus befolyások zavarják, - akarása a szükséges energiákat meggyőződéséből meríti. Az ilyen tanítványt, ha áttérése első évében konyhaszagok, vagy kirakatok ínyenc falatai csábítják, nem eshetik áldozatul, mert az igazságról szerzett mély meggyőződésén kívül gondolatainak ellenőrző hatalma is jelen van.

Az ok és okozati összefüggés tiszta tudása révén a bűnök következményeit nemcsak átlátni, de mérlegelni is tudja, miokból az ilyen alkalomszerű áldozatulesés helyett a védekezés terére lép, ellentállásának ereje pedig a kínálkozó alkalmak száma arányában a kibontakozás útjára jut, mert minden egyes ellentállása akaró hatalmának növekedését eredményezi.

Néhány év folyamán végbemenő többszöri átépülése sejtéletműködését az átalakulás olyszerű magaslatára emeli, hogy úgy a párolgó ételekkel megrakott asztalokat, meg más bűnözési alkalmat, nemcsak akarásából kifolyólag kerüli, hanem szervezetműködésének mindenirányú védekező hatalma tartja vissza a bűnbeeséstől.

 

Tessék elhagyni a húst és a tűz útján készült tápanyagokat, gyümölcsön és kenyéren élni. A szervezet tökéletesül, szerezett betegségeit elveszti, a további betegségekkel szemben valósággal immunissá lesz.

Ha pedig ennek az életmódnak követése mellett annyira tökéletesedik, hogy szervezete a környező életelemekből, vízből, meg a levegőből is megszerezni képes a lételemeit, ez esetben meg sem halhat többé és ez az örök élet.